Informe sobre la resposta a les al·legacions presentades a l’avantprojecte de Llei d’ordenació de les activitats d’espectacles ...

Impact

Altmetric

Export to

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11703/85266

939,67 kB

DOCX

381,36 kB

PDFTXT
Title: Informe sobre la resposta a les al·legacions presentades a l’avantprojecte de Llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
Authors: Direcció de Serveis Jurídics
Gerència de Recursos
Creation date: 20-Feb-2015
Issue Date: 20-Mar-2015
Keywords: Games
Cultural policy
Spatial coverage: Catalonia
Extent: 8 p.
Description: Sol·licitant de l'informe: Direcció General d’Administració de Seguretat de la Generalitat de Catalunya
Terms of use: CC-BY-NC-ND
More information about use rights: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca
Appears in Collections:Legal reportsThis document is licensed under a Creative Commons License Creative Commons
Metadata ruled by