Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l'Ajuntament de Barcelona per als anys 2017-2020

Impact

Altmetric

Export to

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11703/112261

BOPB (75 p.)

1,11 MB

PDFTXT

Gaseta Municipal (112 p.)

1,63 MB

PDFTXT

Aprovació (1 p.)

108,96 kB

PDFTXT
Title: Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l'Ajuntament de Barcelona per als anys 2017-2020
Authors: Gerència de Recursos Humans i Organització
Creation date: 3-Jan-2019
Issue Date: 31-Jan-2019
Keywords: Collective labor agreements
Municipal officials and employees
Spatial coverage: Barcelona
Citation: Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (31-01-2019)
Gaseta Municipal de Barcelona (15-02-2019)
Extent: 3 documents
Terms of use: Public Domain
More information about use rights: https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.ca
Is replaced by: Conveni 2021-2024
Article 25 suspès per l'acord del Plenari del Consell Municipal relatiu al Premi d'antiguitat i premi econòmic vinculats a la Medalla d'Argent per antiguitat en el servei del Reglament d'honors i recompenses de la Guàrdia Urbana de Barcelona i del SPEIS
Replaces: Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament de Barcelona: 2008-2011
Is required by: Instrucció sobre la regulació de les condicions específiques de jornada per raó de reincorporació després d'un període de baixa mèdica per al període 2017-2020
Instrucció sobre el horari en aplicació de l'Acord de condicions laborals comunes del personal funcionari i laboral de l'Ajuntament de Barcelona per el període 2017-2020
Instrucció sobre la regulació de les vacances d'estiu
Instrucció de regulació de permisos i llicències
Instrucció sobre la regulació de les vacances d'estiu [2021 versió consolidada]
Requires: Desenvolupat per la Instrucció sobre la regulació de la reducció de jornada per interès particular en aplicació de l'Acord de condicions de treball del personal funcionari i laboral de l'Ajuntament de Barcelona per al període 2017-2020
Desenvolupat per la Instrucció sobre la regulació de la reducció de jornada per interès particular [2020 text consolidat]
Desenvolupat per la Instrucció sobre l'aplicació de l'annex de condicions específiques de treball de l'IMEB i l'acord de condicions generals per al període 2017-2020, al personal educador de les escoles bressol
Desenvolupat per la Instrucció sobre l'aplicació de l'Annex de Condicions específiques de treball de l’Institut Municipal d’Educació i l’Acord de condicions generals per al període 2017-2020, al personal educador de les escoles bressol [2021 text refós]
Appears in Collections:Agreements on working conditionsThis document is licensed under a Creative Commons License Creative Commons
Metadata ruled by