Logo
Open Data BCN

Enquestes

- Eines d'investigació, generalment quantitatives, per a obtenir l'opinió i/o altra informació de la totalitat d'una població sotmesa a estudi, o d'una mostra, per mitjà d'un qüestionari.

- Encuestas: instrumentos de investigación, generalmente cuantitativos, para obtener la opinión y/u otra información de la totalidad de una población sometida a estudio, o de una muestra, por medio de un cuestionario.

Browse

Collections in this community