Mesura de govern per promoure el bon tracte a les persones grans i millorar la prevenció i l'abordatge de les situacions de...

Impact

Altmetric

Export to

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11703/42961

401,02 kB

PDFTXT

Extracted text

80,56 kB

Text
Title: Mesura de govern per promoure el bon tracte a les persones grans i millorar la prevenció i l'abordatge de les situacions de maltractament que es puguin produir a la ciutat
Authors: Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
Creation date: 18-Jun-2013
Issue Date: 2013
Keywords: Social policy
Older people
Abuse
Programme: Pla Municipal per a les Persones Grans 2013-2016 (Barcelona)
Spatial coverage: Barcelona
Extent: 27 p.
Description: Presentada a la Comissió de Qualitat de Vida, Igualtat, Joventut i Esports de 18-06-2013
Terms of use: CC-BY
More information about use rights: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca
Appears in Collections:Government measuresThis document is licensed under a Creative Commons License Creative Commons
Metadata ruled by