Ordenació de les mesures per a garantir la transversalitat de gènere en els documents de caràcter normatiu, programàtic,...

Impact

Altmetric

Export to

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11703/85175

160,03 kB

DOCX

157,28 kB

PDFTXT

11,27 kB

Text
Title: Ordenació de les mesures per a garantir la transversalitat de gènere en els documents de caràcter normatiu, programàtic, estratègic i comunicatiu de l’Ajuntament de Barcelona
Authors: Direcció de Serveis Jurídics
Gerència de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
Gerència de Recursos
Creation date: 18-May-2015
Issue Date: 18-May-2015
Keywords: Gender equality
Language standardization
Extent: 5 p.
Description: Sol·licitant de l’informe: Gerència de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports. Secretaria delegada
Terms of use: CC-BY-NC-ND
More information about use rights: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca
Appears in Collections:Legal reportsThis document is licensed under a Creative Commons License Creative Commons
Metadata ruled by