Delegació d'atribucions en la Comissió de Govern [2015] : modificació [15-12-2016]

Impact

Altmetric

Export to

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11703/88451

122,89 kB

PDFTXT

3,07 kB

XML
Title: Delegació d'atribucions en la Comissió de Govern [2015] : modificació [15-12-2016]
Authors: Alcaldia
Creation date: 15-Dec-2015
Issue Date: 29-Feb-2016
Keywords: Employees
Delegations to commissions
Spatial coverage: Barcelona
Citation: Publicat també a la Gaseta Municipal de Barcelona, núm. 5 (10-02-2016), p. 1035
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (29-02-2016)
Extent: 1 p.
Description: Aprovat per Decret d'Alcaldia de 15-12-2015
Active affectation: Modifica el Decret de l'Alcaldia de 13-06-2015, relatiu a l'epígraf de les bases generals i convocatòries per a la selecció del personal funcionari de carrera, laboral fix i directiu (7.2 i 7.6)
Validity begins: 15-Dec-2016
Terms of use: Public Domain
More information about use rights: https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.ca
Is replaced by: Delegació d'atribucions en la Comissió de Govern [2018]
Is required by: Delegació d'atribucions en la Comissió de Govern [2015]
Appears in Collections:Delegatory Mayoral DecreesThis document is licensed under a Creative Commons License Creative Commons
Metadata ruled by