Ordenances fiscals. 2001

Impact

Altmetric

Export to

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11703/88855

Edició llibre (350 p.)

147,36 MB

PDFTXT

Ordenança fiscal general (48 p.)

189,85 kB

PDFTXT

1.1 Ordenança reguladora de l'impost sobre béns immobles (4 p.)

12,09 kB

PDFTXT

1.2 Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica (5 p.)

23,56 kB

PDFTXT

1.3 Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (7 p.)

23,38 kB

PDFTXT

1.4 Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques, IAE (6 p.)

18,61 kB

PDFTXT

2.1 Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal.lacions i obres (9 p.)

52,63 kB

PDFTXT

3.1 Taxes per serveis generals (Correcció d'errades) (13 p.)

45,58 kB

PDFTXT

3.2 Serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvament (4 p.)

22,07 kB

PDFTXT

3.3 Serveis urbanístics (Correcció d'errades) (8 p.)

43,79 kB

PDFTXT

3.4 Recollida d'escombraries i serveis especials de neteja viària (4 p.)

86,41 kB

PDFTXT

3.5 Clavegueram (3 p.)

13,73 kB

PDFTXT

3.6 Mercats (5 p.)

181,27 kB

PDFTXT

3.7 Serveis d'inspecció i prevenció sanitària i inscripció en el registre censal d'animals de companyia (5 p.)

38,18 kB

PDFTXT

3.8 Prestacions de la Guàrdia Urbana i circulacions especials (4 p.)

18,93 kB

PDFTXT

3.9 Inspecció i control sanitari d'animals i llurs productes (7 p.)

42,72 kB

PDFTXT

3.10 Servei de cementiris i incineracio (Correcció d'errades) (15 p.)

102,87 kB

PDFTXT

3.11 Taxes per utilització privativa del domini públic municipal (7 p.)

37,67 kB

PDFTXT

3.12 Aprofitament del vol, el sòl i el subsòl (3 p.)

10,13 kB

PDFTXT

3.13 Estacionament de vehicles (2 p.)

6,51 kB

PDFTXT

3.14 Taxes per serveis culturals (9 p.)

83,55 kB

PDFTXT

3.15 Serveis especials d'enllumenat (2 p.)

21,23 kB

PDFTXT

3.16 Utilització privada del funcionament de les fonts ornamentals (4 p.)

31,46 kB

PDFTXT

4 Contribucions especials (6 p.)

20,03 kB

PDFTXT
Title: Ordenances fiscals. 2001
Authors: Ajuntament de Barcelona
Creation date: 2001
Issue Date: 2001
Keywords: Local taxation
Vehicles
Real property
Business tax
Sites
Construction
Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament
Guàrdia Urbana de Barcelona
City Planning
Sewerage
Cemeteries
Refuse collection
Markets
Animals
Lighting
Fountains
Streets
Spatial coverage: Barcelona
Extent: 1 document sencer + 23 fitxers
Description: Forma part de la col·lecció: Ordenances i Reglaments
Table of contents: Categories fiscals de les vies públiques de la ciutat
Terms of use: Public Domain
More information about use rights: https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.ca
Relation: Versió Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
Versió en castellà
Is format of: Reproducció digital del document en suport original
Appears in Collections:Ordenances fiscals (periodical)This document is licensed under a Creative Commons License Creative Commons
Metadata ruled by