Pressupost general 2014

Impact

Altmetric

Export to

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11703/88936

Llibre verd (240 p.)

6,09 MB

PDFTXT

633,76 kB

XML

Resum executiu (55 p.)

3,14 MB

PDFTXT

150,78 kB

XML

Annex d'inversions (8 p.)

173,09 kB

PDFTXT

51,98 kB

XML

Memòria explicativa (79 p.)

1,79 MB

PDFTXT

201,95 kB

XML
Title: Pressupost general 2014
Authors: Ajuntament de Barcelona
Creation date: 9-Oct-2013
Issue Date: 2013
Keywords: Municipal budgets
Spatial coverage: Barcelona
Description: Presentat a la Comissió d’Economia, Empresa i Ocupació de 9-10-2013
Table of contents: Llibre verd: Pressupost general 2014. Bases d’execució. Proposta de plantilla. Programa financer consolidat 2013-2016 i Informe Econòmic Financer. Estat de previsió del deute. Liquidació del Pressupost de l’any 2012. Estat de liquidació del Pressupost a 31 de juliol 2013
Resum executiu
Annex d'inversions
Memòria explicativa
Terms of use: CC-BY
More information about use rights: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca
Is basis for: http://hdl.handle.net/11703/85309
http://hdl.handle.net/11703/88916
Appears in Collections:BudgetsThis document is licensed under a Creative Commons License Creative Commons
Metadata ruled by