Legal reports

Documents en què es presenten de forma objectiva les dades rellevants relatives a una consulta (fets i/o fonaments de dret), i la seva resposta jurídica. Aquests informes poden no correspondre's o no expressar la voluntat dels òrgans municipals.

Browse

Collection's Items (Sorted by Issue Date in Descending order): 21 to 40 of 43
Issue DateTitleAuthor(s)
1-Jul-2015Avantprojecte de llei d’ordenació del Sistema de Direcció Pública Professional de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públicSecretaria General; Direcció de Serveis Jurídics; Gerència de Recursos
9-Jun-2015Denúncia presentada per la FAADA en relació a un suposat maltractament als gossos de vigilància per part dels treballadors de l’empresa que té encarregada la seguretat de RENFEDirecció de Serveis Jurídics; Departament de Benestar Animal; Gerència de Recursos
27-May-2015Informe sobre projecte de decret de les activitats de lleure en les quals participen menors de 3 a 18 anys. La incidència en el règim especial de la ciutat de BarcelonaSecretaria General; Direcció de Serveis Jurídics; Gerència de Recursos
26-May-2015Informe respecte del projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació públicaSecretaria General; Direcció de Serveis Jurídics; Gerència de Recursos
25-May-2015Informe sobre l’Avantprojecte de llei de ports i de transport marítim i fluvial. Incidència en el règim especial de la ciutat de Barcelona.Gerència Adjunta d'Urbanisme; Direcció de Serveis Jurídics; Gerència de Recursos
18-May-2015Ordenació de les mesures per a garantir la transversalitat de gènere en els documents de caràcter normatiu, programàtic, estratègic i comunicatiu de l’Ajuntament de BarcelonaDirecció de Serveis Jurídics; Gerència de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports; Gerència de Recursos
10-Apr-2015Regulació per la qual s’ordenen els documents municipals que incideixen sobre la interpretació i l’aplicació de les normes i es crea el Registre Municipal d’Instruccions i CircularsDirecció de Serveis Jurídics; Gerència de Recursos
8-Apr-2015Informe en relació a la consulta plantejada per l’Institut Municipal d’Informàtica respecte de la legalitat de comunicar dades d’un ciutadà a la Direcció General de Pensions DanesaDirecció de Serveis Jurídics; Institut Municipal d'Informàtica (Barcelona); Gerència de Recursos
27-Mar-2015Proposta de Directrius per a l’elaboració de les normes municipalsDirecció de Serveis Jurídics; Gerència de Recursos
23-Mar-2015Informe sobre l’avantprojecte de llei de comerç, serveis i fires. Incidència en el règim especial de la ciutat de BarcelonaDirecció de Serveis Jurídics; Institut Municipal de Mercats (Barcelona); Gerència de Recursos
20-Mar-2015Informe sobre la resposta a les al·legacions presentades a l’avantprojecte de Llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreativesDirecció de Serveis Jurídics; Gerència de Recursos
11-Mar-2015Proposta de decret pel qual s’aprova el Reglament del procediment del règim disciplinari aplicable als cossos de Policia local de CatalunyaDirecció de Serveis Jurídics; Gerència de Prevenció, Seguretat i Mobilitat; Gerència de Recursos
6-Mar-2015Informe sobre l’avantprojecte de Llei de l’Arquitectura, sotmès a informació pública per edicte de 9 de febrer de 2015. La incidència en el règim especial de la ciutat de BarcelonaDirecció de Serveis Jurídics; Gerència de Recursos
12-Feb-2015Informe sobre la possible regulació de l’accés al Mercat de la BoqueriaDirecció de Serveis Jurídics; Institut Municipal de Mercats (Barcelona); Gerència de Recursos
10-Feb-2015Informe sobre l’efecte jurídic de la no adequació dels habitatges d’ús turístic a les determinacions de la disposició transitòria tercera del Decret 159/2012Direcció de Serveis Jurídics; Districte 2. Eixample; Gerència de Recursos
6-Feb-2015Informe sobre el fons extraordinari per ajuts puntuals d’urgència social a famílies de Barcelona amb infants menors de 16 anys en situació de vulnerabilitatDirecció de Serveis Jurídics; Institut Municipal de Serveis Socials (Barcelona); Gerència de Recursos
4-Feb-2015Informe sobre proposta d’acord per la que s’encarrega a Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (BSM) la constitució i gestió d’un equip d’agents cívics, amb les funcions i en el marc de les prescripcions de l’annexDirecció de Serveis Jurídics; Gerència de Prevenció, Seguretat i Mobilitat; Gerència de Recursos
3-Feb-2015Informe relatiu als instruments jurídics que pot fer servir l’Institut Barcelona Esports per donar suport als esdeveniments esportiusDirecció de Serveis Jurídics; Institut Barcelona Esports; Gerència de Recursos
2015Informe sobre la interpretació de la disposició addicional tercera del decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesuresDirecció de Serveis Jurídics; Gerència de Recursos; Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament
2015Informe sobre la procedència de fraccionament del deute en cas de reducció de les sancions pecuniàries per pagament immediatDirecció de Serveis Jurídics; Institut Municipal d'Hisenda (Barcelona); Direcció de Relacions amb els Contribuents i Reclamacions; Gerència de Recursos
Collection's Items (Sorted by Issue Date in Descending order): 21 to 40 of 43
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed