Informes jurídics

- Documents en què es presenten de forma objectiva les dades rellevants relatives a una consulta (fets i/o fonaments de dret), i la seva resposta jurídica. Aquests informes poden no correspondre's o no expressar la voluntat dels òrgans municipals

- Documentos en los que se presentan de forma objetiva los datos relevantes relativos a una consulta (hechos y / o fundamentos de derecho), y su respuesta jurídica. Estos informes pueden no corresponderse o no expresar la voluntad de los órganos municipales

Navega

Documentos de la colección (Ordenados por Fecha Publicación en orden Descendente): 21 de 35 de 35
Fecha de publicaciónTítuloAutor(es)
8-abr-2015Informe en relació a la consulta plantejada per l’Institut Municipal d’Informàtica respecte de la legalitat de comunicar dades d’un ciutadà a la Direcció General de Pensions DanesaDirecció de Serveis Jurídics; Institut Municipal d'Informàtica (Barcelona)
27-mar-2015Proposta de Directrius per a l’elaboració de les normes municipalsDirecció de Serveis Jurídics
23-mar-2015Informe sobre l’avantprojecte de llei de comerç, serveis i fires. Incidència en el règim especial de la ciutat de BarcelonaDirecció de Serveis Jurídics; Institut Municipal de Mercats (Barcelona)
20-mar-2015Informe sobre la resposta a les al·legacions presentades a l’avantprojecte de Llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreativesDirecció de Serveis Jurídics
11-mar-2015Proposta de decret pel qual s’aprova el Reglament del procediment del règim disciplinari aplicable als cossos de Policia local de CatalunyaDirecció de Serveis Jurídics; Gerència de Prevenció, Seguretat i Mobilitat
6-mar-2015Informe sobre l’avantprojecte de Llei de l’Arquitectura, sotmès a informació pública per edicte de 9 de febrer de 2015. La incidència en el règim especial de la ciutat de BarcelonaDirecció de Serveis Jurídics
12-feb-2015Informe sobre la possible regulació de l’accés al Mercat de la BoqueriaDirecció de Serveis Jurídics; Institut Municipal de Mercats (Barcelona)
10-feb-2015Informe sobre l’efecte jurídic de la no adequació dels habitatges d’ús turístic a les determinacions de la disposició transitòria tercera del Decret 159/2012Direcció de Serveis Jurídics; Districte 2. Eixample
6-feb-2015Informe sobre el fons extraordinari per ajuts puntuals d’urgència social a famílies de Barcelona amb infants menors de 16 anys en situació de vulnerabilitatDirecció de Serveis Jurídics; Institut Municipal de Serveis Socials (Barcelona)
4-feb-2015Informe sobre proposta d’acord per la que s’encarrega a Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (BSM) la constitució i gestió d’un equip d’agents cívics, amb les funcions i en el marc de les prescripcions de l’annexDirecció de Serveis Jurídics; Gerència de Prevenció, Seguretat i Mobilitat
3-feb-2015Informe relatiu als instruments jurídics que pot fer servir l’Institut Barcelona Esports per donar suport als esdeveniments esportiusDirecció de Serveis Jurídics; Institut Barcelona Esports
2015Informe sobre la procedència de fraccionament del deute en cas de reducció de les sancions pecuniàries per pagament immediatDirecció de Serveis Jurídics; Institut Municipal d'Hisenda (Barcelona); Direcció de Relacions amb els Contribuents i Reclamacions
2015Informe sobre la interpretació de la disposició addicional tercera del decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesuresDirecció de Serveis Jurídics
20-may-2014Informe sobre la memòria prèvia i l’avantprojecte de la Llei de l’Arquitectura de la Generalitat de Catalunya que es proposa en el document de treball de 21 de febrer de 2014. La incidència en el règim especial de la ciutat de BarcelonaDirecció de Serveis Jurídics
10-jun-2010Informe sobre la regulació del vel islàmic integral i, en general, de la indumentària que oculti la cara de les persones: possibilitats de regular-ne el seu úsDirecció de Serveis Jurídics; Comissionat de l'Alcaldia per a la Immigració i el Diàleg Intercultural
Documentos de la colección (Ordenados por Fecha Publicación en orden Descendente): 21 de 35 de 35
Suscribirse para recibir un correo electrónico cada vez que se introduzca un ítem en esta colección. RSS Feed RSS Feed RSS Feed